privacy en dataveiligheid

2018: AVG van kracht

Vanuit het besef dat de wereld sinds de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw steeds meer digitaal werd en steeds meer informatie via internet werd en wordt uitgewisseld, is er wereldwijd meer aandacht voor de veiligheid daarvan. Om de privacy van personen te beschermen. Bekendste voorbeelden daarvan zijn in Nederland de Wet bescherming persoonsregistratie (Wbp) en de Wet Meldplicht datalekken. Vanaf 25 mei 2018 is de Europese wetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook wel GDPR in het Engels.
In de AVG zijn duidelijke regels opgenomen voor het verwerken van persoonsgegevens en de uitwisseling daarvan. En: iedere organisatie moet er vanaf 25 mei 2018 aan voldoen.

Ook in mijn werkzaamheden komt de nadruk steeds meer te liggen op privacy en dataveiligheid. Met mijn ervaring in ICT en digitale ontwikkelingen sinds medio jarien’90, samen met mijn brede managementervaring, is het een logische stap naar privacy en dataveiligheid.

Logo IAPPOpleiding

Om mijn opdrachtgevers professioneel op hoog niveau van dienst te kunnen zijn, heb ik er voor gekozen om me op te leiden voor Europees privacy professional, zowel wat betreft de wetgeving CIPP/E, als voor de organisatie op management- en ICT gebied, respectievelijk CIPM en CIPT. Volgens de internationale organisatie voor privacy professionals IAPP.

6 stappenplan

Met deze opleiding en mijn brede ervaring kan ik ook uw organisatie adequaat adviseren en begeleiden om te voldoen aan de eisen voor bescherming van persoonsgegevens en dataveiligheid. Ik heb daarvoor een 6-stappenplan ontwikkeld.
Beleid, Bewustzijn en Borgen zijn daarbij kernwoorden. Beleid formuleren en uitdragen, bewust worden van de privacyaspecten en bewust zijn over het omgaan met persoonsgegevens om een cultuur van privacybewustzijn en –gedrag in uw organisatie te realiseren. Waarin training en instructie van uw medewerkers onderdeel zijn en waarbij ook de veiligheid en security van datanetwerken en toegang tot gegevens deel uitmaken.

Kortom: organisaties ondersteunen met het op orde brengen en houden van de wet- en regelgeving van de AVG maar vooral het werkend en levend maken en houden in de organisatie daarvan. Als specialist.

Partner in compliance

Daarbij ben ik uw partner om het voor uw organisatie in kaart te brengen en op te zetten, als uw adviseur, uw procesbegeleider, en desgewenst ook om uw functionaris gegevensbeheer (FG) te zijn. Zodat u compliant bent voor de AVG.

Lees het interview met Margareth Bles in Ondernemend SVM