Privacybeleid

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt, vindt u onderstaand onze privacyverklaring.

margarethbles, gevestigd te Kalixfors 87, 3124 RB Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

margarethbles verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • IBAN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

margarethbles verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan u te leveren
 • Om facturen voor geleverde diensten te verzenden of te betalen

De grondslag voor verwerking is de overeenkomst voor dienstverlening die we hebben gesloten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

margarethbles neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

margarethbles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

margarethbles verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. margarethbles blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

margarethbles gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het verzamelen en analyseren van statistieken
 • het optimaliseren van de website
 • de integratie van social media, video en overige media

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Wanneer u niet-functionele cookies accepteert op onze website kunnen ook derde partijen cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube en Google Maps.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Lees ook onze cookieverklaring voor meer informatie.

Google Analytics

De analytische gegevens die wij verzamelen met Google Analytics anonimiseren wij door middel van de volgende code: ‘anonymizeIp’.

Als u bezwaar heeft tegen het opgenomen worden in de statistieken van Google Analytics kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Plugin installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door margarethbles en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mbles.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek.

margarethbles wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen

margarethbles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofdewijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mbles.nl

Datalek melden

Heeft er een datalek plaatsgevonden waarbij persoonlijke gegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking? Neem dan alstublieft direct contact op.

Wij waarderen het ook wanneer u contact opneemt als er een datalek heeft plaatsgevonden waarbij geen persoonlijke gegevens in het geding zijn gekomen.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Schiedam, 22 mei 2018

Margareth Bles

Logo MBles.nl

 

 

 

T: 0627091588
E: info@mbles.nl
W: www.mbles.nl