Interim management

Een reorganisatie op stapel, een vacature voor een manager, een manager die er wat langer tussenuit is …. 

… terwijl de zaken gewoon door moeten gaan, stilstand is immers achteruitgang

De gelegenheid om een interim manager in te schakelen. Op projectbasis of voor bepaalde tijd. Iemand van buiten kijkt met een frisse blik tegen uw organisatie aan, is niet belast met het verleden en kan dus wel eens slagvaardiger zijn dan iemand van binnen de organisatie.

Mijn ervaring is dat door juist als onbekende in de organisatie te stappen, je sneller de gewenste verandering kunt realiseren. Je kijkt immers fris tegen de organisatie aan, en als je opdracht helder is en jij bent deskundig, kun je veelal slagvaardig te werk gaan.

Misschien zelfs wel sneller de juiste gesprekken voeren, de juiste voorstellen voor verandering doen, de juiste mensen op de juiste plekken krijgen.

Bijkomend voordeel: iemand die als interimmer werkt neemt veelal ook ervaring of inzichten van elders mee.

Mijn kwaliteiten liggen met name op het vlak van het in gang zetten van veranderingen. Nieuwe ontwikkelingen begeleiden, nieuwe teams vormen om projecten op te zetten en te begeleiden. Ik vind het daarbij de kunst om op een open en respectvolle wijze met mensen gesprekken te voeren en hen te doen inzien of zij wel of niet geschikt zijn voor een (andere) functie of positie in een organisatie. Alleen met de juiste mensen op de juiste plekken behaal je immers gezamenlijk successen en kan iedereen schitteren door zijn of haar aandeel in het proces te leveren.  Ontwikkelingen starten, doelen bepalen, koers uitzetten… op zo’n manier dat de organisatie er naadloos verder mee kan.