advies en consultancy

een nieuwe ingrijpende samenwerking, een nieuw beleidsplan formuleren, nieuwe ontwikkelingen willen inzetten, ingezette ontwikkelingen evalueren.

het kunnen allemaal aanleidingen zijn om eens advies van buitenaf  in te winnen.

Iemand te raadplegen die bekend is met de branche, die bekend is met de materie en bagage heeft om op strategisch niveau te adviseren over de te volgen koers of de in te zetten veranderingen. Die weet wat er speelt, weet wat mogelijke keuzen zijn. Om mee te sparren, om te reflecteren, om nieuwe paden in te slaan, om handvatten aangereikt te krijgen waarmee je zelf weer verder kunt.

Het kan waardevol zijn, om iemand van buitenaf met frisse blik naar jouw ontwikkelingen of wensen te laten kijken

en dat kan variëren: van adviezen over een ict traject, tot het formuleren van communicatiebeleid, tot het evalueren van ingezette veranderingen.

Samen naar ontwikkelingen kijken en keuzes kunnen maken voor het vervolg.