Kwartiermaker en manager WegWijzer, BiSC/SPN

Na het kwartiermakerschap vanaf november 2017 ben ik in juli 2018 gevraagd om manager WegWijzer te worden. Om, wat ik mede heb opgezet, verder te ontwikkelen.
WegWijzer: informatiedienstverlening voor de lokale gemeenschap. Samen met de (openbare) bibliotheken realiseren we portals, gebruikmakend van een landelijke digitale infrastructuur, voor gemeenten en maatschappelijke organisaties die hun inwoners of gebruikers willen voorzien van actuele maatschappelijke informatie.

Onder de vlag van SPN hebben BiSC, Cubiss en Rijnbrink, provinciale service organisaties voor bibliotheken, in 2017 het voortouw genomen om WegWijzer op te zetten. Als kwartiermaker aan mij de schone taak om de uitvoeringsorganisatie voortkomend uit de landelijke digitale infrastructuur GiDS! voor te bereiden en inhoud te gaan geven.