de Bibliotheek Schiedam

Manager ict, innovatie en digitale ontwikkeling en digitale bibliotheek en lid MT

Hier was ik verantwoordelijk voor het opzetten en ontwikkelen van de afdeling innovatie en digitale bibliotheek:

  • initiëren, ontwikkelen en implementeren van digitale dienstverlening en producten tbv diverse klantgroepen w.o. gebruik nieuwe media, sociale media, mediawijsheid
  • initiator en verantwoordelijk voor digitale producten en middelen wo website en intranet alsmede ICT, bibliotheek-automatisering, en applicaties incl migraties en projectmanagement. Ontvlechting vanuit het gemeentelijk netwerk en opzetten nieuwe structuur van inrichting en beheer ICT netwerk voor de bibliotheek.
  • ontwikkelen trainingsprogramma’s intern tbv digitale kennis en vaardigheden zowel voor teams als organisatiebreed (wo ‘23 dingen’)
  • verantwoordelijk voor initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsnetwerken, lid provinciale werkgroepen/ landelijke partners
  • advisering samenwerkingspartners mbt inzet nieuwe (digitale) media
  • als lid van het MT ook actief betrokken bij reorgansiatie en exittrajecten
  • begeleiden van interne organisatieontwikkeling (rijnlands organiseren) en coachen externe teams (in landelijk traject)
  • waarneming van de directeur