Adviseur dataveiligheid en bescherming persoonsgegevens – Bibliotheek West Achterhoek

In deze opdracht is het doel om er voor te zorgen dat de organisatie gaat voldoen aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de huidige wet en regelgeving over dataveiligheid, privacy en bescherming persoonsgegevens. Met name voorbereiden op en aansluiten op de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), die in 2018 van kracht wordt.

Daarbij pas ik het door mij ontwikkelde 6-stappenplan toe, wat het traject bevat van inventarisatie en beschikbaar komen van de vereiste documenten, processen en protocollen, inclusief juridische check, tot en met training, beheer en jaarlijkse check-up.