Women2020- Quota zijn voor dingen, niet voor mensen

Vrouwen en de top. Er wordt wat over afgeschreven de laatste tijd, vrouwen, topposities, glazen plafond…. Maar… waar is dat glazen plafond dan en wie ondervindt dan die hinder?

Ik weet niet hoe het anderen vergaat, maar ik heb er en nog nooit bij stil gestaan of ik als vrouw wel of niet achtergesteld werd en ik heb altijd gedaan wat ik wilde doen of op mijn pad kwam en ben daar, als ik onbescheiden mag zijn, best een eind mee gekomen. In ieder geval doe ik wat ik leuk vind, wat ik goed kan en ben ik daar erg tevreden mee. Het lijkt bijna wel of elke vrouw een toppositie moet ambiëren. Maar, en misschien begrijpen mannen dat nou net niet (empty-box?),  soms kies je er als mens ook gewoon voor om een bepaalde positie niet te bekleden…. omdat je het andere leuker vindt… omdat dat beter bij je past wellicht. Of omdat het beter past bij de fase in je leven. En dat heeft niets te maken met belemmeringen van buitenaf, zoals vermeende glazen plafonds, maar alles met je eigen keuzes.

Voor mij is het vanzelfsprekend om te werken en ik ben me er van bewust dat dat vooral  te maken heeft met mijn persoonlijke opvatting dat je als vrouw onafhankelijk moet zijn. En dan ook het werk te kiezen wat je wilt. Ja, dat is een luxe positie: de keus te hebben! Ik ben veelvuldig van baan verwisseld. Niet om elke keer  gecalculeerd hoger op de trap te komen, maar om te doen wat me beter, leuker, passender leek op dat moment. En die overstappen hebben me aanvankelijk vaker een teruggang in salaris gebracht dan een financiële promotie. Om over de pensioenbreuken maar te zwijgen. Het gaat mij er om dat ik iets kan toevoegen aan organisaties en mensen en er zelf ook van leer. Daar heb ik niet die super toppositie voor nodig. En met mij legio vrouwen die er zo over denken. Laat ons dan ook. Laat ons zelf onze keuzes maken. Maar laat ons wel in onze waarde.

Voor mij is het ook de normaalste zaak van de wereld om meer dan regelmatig als enige vrouw tussen de mannen te zitten en er dan ook nog de leiding te hebben. Ik sta er niet eens bij stil (zij wel?). En dan verloopt alles over het algemeen gewoon zoals het zou moeten verlopen. Waarom? Omdat het een mix is van mannen en vrouwen en omdat ik als uitgangspunt hanteer dat ieder zijn of haar capaciteiten meebrengt als je gezamenlijk iets wilt bereiken en dat dat tot mooie dingen leidt. Niet het gegeven of er wel 50% of meer vrouwen in de club zitten… Uitgaan van je eigen kracht, ideeën, capaciteiten en dat ook van de mensen om je heen vraagt, dat is volgens mij meer de kern dan dat je man of vrouw bent. Ik geloof dus zeker ook niet in organisaties waar alleen vrouwen of alleen mannen werken, niet in een normale werksituatie. Organisaties waar dat nog steeds wel  zo is, welke branche dan ook, missen iets essentieels: want mannen en vrouwen versterken elkaar.

Eigenlijk vind ik het gedoe over glazen plafonds, meer vrouwen in de top etc. dus al die aandacht niet waard. Zelfvertrouwen, weten wat je kunt en wilt….en daarmee je werk doen, successen bereiken, tegenslagen incasseren. Daar verschillen mannen en vrouwen niet in. Juist door er niet teveel aandacht aan te besteden bereik je het beste wat je wilt. En of dat de top is of niet, dat is je eigen keus. Als je de top wilt halen, capaciteiten en lef hebt en doorzettingsvermogen, zul je ‘m ook halen. Daar ben ik van overtuigd. Denk daarbij dan vooral niet in ‘mannen tegen vrouwen’.

En nee. Ik ben niet zo naïef dat ik niet weet van de old boys netwerken en natuurlijk dat het vaker een kwestie is van meer hebben aan kennissen dan aan kennis. En  ik weet ook dat er in die netwerken baantjes aan elkaar gegund worden. Maar ik weet ook dat er steeds meer vrouwen zijn die gewoon hun gang gaan. En dat er ook vrouwennetwerken zijn waar hetzelfde gebeurt.

Ik geloof dus ook niet  in alleen-voor-vrouwen-netwerken en toch ga ik deelnemen aan het European Digital Women2020 programma. Omdat het een netwerk is, niet het. Omdat ik denk dat het wel goed is als vrouwen elkaar ondersteunen en steunen en aandacht vragen voor de positie van vrouwen, met name in de digitale en ict sector.  Omdat het goed is elkaar de successen te laten zien en duidelijk te maken waar nog wel hiaten zijn. Omdat er altijd wel wat te verbeteren valt en omdat het ook gewoon netwerken is, net als de mannen-netwerken. Omdat het geen kwaad kan er in deze tijd wat aandacht aan te besteden, om mensen een duwtje in de rug te geven.

Niet om quota voor vrouwen in de top na te streven. Quota zijn voor dingen, niet voor mensen!

Het aantal vrouwen in de top van organisaties, het is niet af te dwingen. Moet je ook niet willen. Capaciteiten, de juiste mens op de juiste plek: daar draait het om. En dan kan die mens daar nog prima een deel van de opvoeding van de kinderen of het huishouden of andere activiteiten bij doen. Als de partner thuis dan inderdaad ook de was ‘ns doet of de boodschappen. Of de kinderen ophaalt. Dan komt het allemaal goed.

En daarom doe ik wel mee met het Europese Women2020 program.