Zeeuwse bibliotheek

adviseur processen Provinciale Bibliotheek Onderwijs Dienst

Door de Zeeuwse Bibliotheek ben ik gevraagd om de uitleenprocessen van de Onderwijs Bibliotheek Dienst in Zeeland te inventariseren en te analyseren en van daaruit adviezen over verbetering uit te brengen. Vooral het aspect van efficiency is hierbij belangrijk, evenals de inzet van automatisering in relatie tot de lichamelijke belasting voor medewerkers bij de uitvoering van de processen.