Het Markiezaat: adviseur ICT en digitale bibliotheek

Bibliotheek Het Markiezaat, in het westen van Brabant, heeft mij benaderd voor een tweeledige opdracht.
Ten 1e: om hun huidige stand van zaken van de ICT omgeving in kaart te brengen en te analyseren, zowel wat betreft stand van de techniek als functionaliteiten en toepassingen, met het oog op toekomstontwikkelingen. En aansluitend te adviseren over herinrichting of aanpassing daarvan.
Het 2e deel van de opdracht heeft betrekking op de ontwikkeling van de digitale bibliotheek en omvat het samen met het MT in kaart brengen van de ontwikkelingen, wensen eisen en toepassingen om daarmee de inrichting van de moderne digitale bibliotheek vorm te geven en de realisatie daarvan te begeleiden.

Aansluitend heeft Markiezaat besloten om, ten 3e, met mij een jaarabonnement af te spreken voor periodieke MT-ondersteuning en advies over ICT.