MT lid en interim manager educatie en basisvaardigheden, bibliotheek Deventer

Alice van Diepen, directeur bestuurder Bibliotheek Deventer:

“Margareth heeft in 2018 een jaar lang gewerkt voor de Bibliotheek Deventer in de rol van manager educatie en basisvaardigheden/MT lid. Ze wist, in een aan alle kanten enerverend jaar, deze rol met verve op te pakken. Subsidieaanvragen, netwerken, coachen van de teamleden; Margareth maakte zich de inhoud snel eigen en wist de individuele teamleden te enthousiasmeren om meer verantwoordelijkheid te nemen. Ook haar inbreng in het MT was waardevol. Bovenal is het een prettig mens met een optimistische kijk op werk en leven. Het was fijn haar een jaar als collega te hebben en ik kan haar van harte aanbevelen”.

bibliotheek Deventer

de nieuwe bibliotheek Deventer

 

In Deventer ben ik gevraagd voor werkzaamheden als interim manager, lid van het MT en het coördineren en aansturen van de teams educatie, Taal-Digipunt (basisvaardigheden) en wijkwinkel, in de ontwikkeling en het bereiken van de doelstellingen van de bibliotheek. Inclusief het meedenken over en adviseren van directie en MT over de koers van deze teams en de wijze van organisatie binnen het grotere geheel van de bibliotheek. Een bewogen jaar, waarin ook de verhuizing naar de nieuwe bibliotheek plaatsvond en de dienstverlening uiteraard ‘gewoon’ doorging.