interim manager bibliotheek, Gemeente Vlaardingen

Kees Schrieks, manager Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Vlaardingen:

“Margareth heeft uitstekend gefunctioneerd als interim manager voor 2 dagen in de week bij de bibliotheek van de gemeente Vlaardingen. Haar taak: de bibliotheek managen en de ontvlechting van de bibliotheek uit de gemeente en de fusie met de bibliotheek Maassluis – Midden Delfland voorbereiden. Ze heeft het fusieproces adequaat afgerond en uitgebreid aandacht besteed aan het vergroten van draagvlak bij de medewerkers. Margareth is een deskundige, mensgerichte leidinggevende. De nieuwe bibliotheek, De Plataan, is mede door inzet van Margareth klaar voor een succesvolle start.”

Het werk zit er op: de fusie is een feit

het werk is gedaan: de fusie is een feit

Wouter van Heiningen, directeur-bestuurder bibliotheek Maassluis|MiddenDelfland

“In het afgelopen jaar heeft Margareth een grote en waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de fusie tussen de bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland en de stadsbibliotheek Vlaardingen als interim manager van de laatste. Mede dankzij haar tomeloze inzet, haar vaardigheden ( netwerken, verbanden leggen, administratieve organisatie beschrijven, leiding geven aan het team, kennis van ICT en systemen en participeren in het managementteam) staat de nieuwe organisatie bibliotheek de Plataan stevig gefundeerd en gaat het een positieve en professionele toekomst tegemoet. Ik kan en wil Margareth dan ook van harte aanbevelen als professional op vele gebieden.”

 

De Gemeente Vlaardingen heeft me gevraagd in 2019 als interim manager voor de bibliotheek. Mijn opdracht:  leiding geven aan de bibliotheek en de bibliotheek begeleiden en vertegenwoordigen in het proces van ontvlechting uit het gemeentelijke netwerk naar verzelfstandiging of fusie met een collega bibliotheek, en daarbij de belangen van de Vlaardingse bibliotheek behartigen. Samen met mijn collega Wouter Van Heiningen, directeur van de fusiepartner Bibliotheek Maassluis|Midden Delfland, hebben we de klus geklaard.

Ontvlechten, invlechten en ondertussen de dienstverlening door laten gaan.
Op 1 oktober vierden we ons feestje: de Bibliotheek De Plataan is een feit! Met de wethouders van de drie gemeenten, medewerkers van gemeente Vlaardingen en van de bibliotheek Maassluis Midden Delfland werd het heuglijke feit gevierd.