Fruitteeltmuseum

Adviseur en projectleider digitalisering

Het Fruitteeltmuseum wil zich beter op de kaart zetten en uitgroeien tot het kenniscentrum voor de fruitteelt en het Nationaal Fruitteeltmuseum. Dit wil het museum door oa door haar bijzondere collectie beter en voor een groter publiek te ontsluiten en op eigentijdse digitale wijzen toegankelijk te maken.

Zodat de collectie gebruikt wordt en uitgebreid wordt door kennis raadplegen, delen en vermeerderen. Digitaliseren als voorwaarden voor verder beschikbaar stellen is de eerste stap.

Het geheel is te omvangrijk om in een keer te doen, daarom is gekozen voor de opzet in een meerjarenproject, waarvan steeds deelprojecten, themagewijs, per jaar worden gerealiseerd.

De eerste fase is het samenstellen van het projectplan en de voorbereidende werkzaamheden voor fondsenwerving en verder uitvoering in gang zetten.