DOK Delft 2011-2012

Adviseur digitale ontwikkelingen en diensten

Voor DOK Delft heb ik een inventarisatie gehouden van de, in de afgelopen jaren, geïntroduceerde digitale ontwikkelingen en vormen van dienstverlening en de status en wijze waarop deze nu gebruikt worden voor de dienstverlening aan de klanten van DOK.

Na de fase van inventariseren heb ik een rapportage opgesteld en aanbevelingen gedaan voor aanpak en verdere ontwikkeling voor de korte, middellange en lange termijn geformuleerd. Met deze aanzet en input kon DOK Delft zelf verder met het nieuw te vormen e-team.