BiSC Utrecht: projectleider basisvaardigheden

BiSC Utrecht, de serviceorganisatie voor openbare bibliotheken in de provincie Utrecht, heeft mij gevraagd als projectleider basisvaardigheden voor de voorbereidingsfase van het project ‘basisvaardigheden bibliotheken Utrecht-West’. Dit houdt in: samen met de betrokken bibliotheken, de voorbereidingen te treffen zodat zij met de uitvoering van activiteiten met betrekking tot de basisvaardigheden laaggeletterdheid en digitale vaardigheid aan de slag kunnen ter bevordering van taalkundige en digitale geletterdheid en zelfredzaamheid van inwoners.
Bijzonder en innovatief aan het project is dat er een start wordt gemaakt met een effectmeting die op langere termijn uitkomsten moet opleveren over: wat wordt er daadwerkelijk bereikt door de deelnemers aan de activiteiten: hoe aantoonbaar zelfredzamer zijn zij, hoe aantoonbaar meer participeren zij in de samenleving na deelname aan deze activiteiten.
Afsluitend aan de opdracht wordt een video met deelnemers-ervaringen aan cursussen digitale vaardigheden geproduceerd.