Bibliotheek Oosterschelde

projectleider

Voor bibliotheek Oosterschelde was ik projectleider alternatieve bibliotheek-dienstverlening. Dit hield in het onderzoeken en begeleiden van projecten waar andere vormen van bibliotheekdienstverlening ingezet kunnen worden waar reguliere bibliotheekvestigingen gesloten moeten worden. Voorbeelden: onbemande bibliotheken, servicepunten, plugin bibliotheken, ….

Onderzoek van mogelijkheden, projectopzet en -management , samenwerking met gemeente en partners en begeleiden en realiseren van de invoering en ingebruikname zijn hier onderdelen van.