Bibliotheek Oosterschelde 2012

Interimmanager in het kader van reorganisatie het opzetten van de afdeling Ontwikkeling Producten en Diensten (OPD)

Als interimmanager heb ik een deel van de reorganisatie van Bibliotheek Oosterschelde uitgevoerd: het voeren van herplaatsingsgesprekken en selectie van medewerkers en de samenstelling van de nieuwe afdeling Ontwikkeling Producten en diensten. Een team specialisten (Volwassenen, Digitale Bibliotheek en Jeugd&Jongeren) geformeerd en een team leesconsulenten geworven en samengesteld. Het team leesconsulenten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Boekstart, Kunst van Lezen: Bibliotheek Op School (dBOS) enerzijds voor het voorschoolse en primair onderwijs en anderzijds voor de ontwikkeling van producten en diensten in samenwerking met het voortgezet onderwijs (o.a. biebsearch). Daarnaast ben ik lid van het MT en adviseur automatisering , zowel intern als in het provinciale netwerk.

 

Jannie van Vugt, Manager at Bibliotheek Oosterschelde:

Margareth heeft tijdens een ingrijpende reorganisatie een ziek Mt lid vervangen . Ze heeft dat met grote inzet en prima resultaat gedaan. Haar betrokkenheid en inventiviteit leidden ertoe dat we haar in 2013 opnieuw zullen inhuren, nu voor een bijdrage aan de omschakeling naar nieuwe vormen van dienstverlening in onze organisatie.