Bibliotheek Maassluis-Midden Delfland

Hoofd dienstverlening  / lid MT 2003-2006

werkzaamheden:

  • ontwikkelen dienstverlening en coördineren front- en backoffice
  • ontwikkelen en implementeren van marketingbeleid w.o. initiëren van retailmarketing
  • initiëren, coördineren en uitvoeren van activiteiten en projecten t.b.v. diverse doelgroepen / opzetten van structureel activiteitenprogramma
  • initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsnetwerken t.b.v. uitbreiding en innovatie van activiteiten,
  • ict beheer en digitale voorzieningen
  • pr en publiciteit, w.o. redactionele en promotionele werkzaamheden, opzetten van website  (eind)redactie  van communicatiemiddelen; perscontacten
  • mede verantwoordelijk voor vormgeven en invulling geven aan de fusie met Midden Delfland- leiding gevend aan traject inhoudelijke samenvoeging beide organisaties
  • als teamleider en MTlid betrokken bij exit-trajecten
  • aansturen team medewerkers (individueel en vakteams)