Bibliotheek aan de Vliet

Adviseur externe communicatie en interne werkprocessen

Bij de Bibliotheek aan de Vliet ben ik gevraagd om een strategisch extern communicatiebeleidsplan te formuleren, gerelateerd aan het beleidsplan van de bibliotheek voor de periode 2013-2016. De opdracht omvatte het schrijven van het beleidsplan en het verder uitwerken van jaarplan, processen en procedures en werkplannen.

Daarna was de opdracht samen met een interne werkgroep een aantal werkprocessen in kaart te brengen en te beschrijven en de implementatie daarvan in de organisatie als inzet voor een gewenste andere, meer projectmatige werkwijze  te realiseren.  Daarmee hebben we gezamenlijk een volgende stap in de ontwikkeling van deze bibliotheek  gezet waar de organisatie mee verder kan.