Adviseur privacy en dataveiligheid – Welzijn Woerden

In vervolg op mijn risico-inventarisatie en rapportage met aanbevelingen over privacy en dataveiligheid in 2016 heeft Welzijn Woerden mij gevraagd om na een jaar een check te houden van de huidige stand van zaken, de genomen maatregelen en eventuele veranderingen. Aangevuld met een inventarisatie van de mate waarin de organisatie reeds voldoet aan de eisen t.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanbevelingen over nog te nemen maatregelen om daaraan uiterlijk in mei 2018 te voldoen.

In deze opdracht worden ook de voorbereidende werkzaamheden voor een dergelijke inventarisatie en check voor MOvactor Nieuwegein opgenomen.