Adviseur privacy en dataveiligheid – Stadsteam Oudewater

Stadsteam Oudewater heeft mij gevraagd om een inventarisatie te houden van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van de Gemeente Oudewater om een verleningsbeschikking te verkrijgen van de gemeente in het kader van de uitvoering van de WMO en JeugdWet.

En tegelijkertijd de maatregelen die daarvoor nodig zijn in gang te zetten, zodat de beschikking verkregen wordt.