MOvactor: adviseur dataveiligheid

Dennis Duiker: Voorzitter RvB MOvactor

“‪Margareth onderzocht in 2016 de databeveiliging van MOvactor, c.s. Hoewel wij geen grote twijfels hadden bij de beveiliging van onze data, is het toch fijn om er even goed naar te laten kijken door een expert. En dan blijkt dat er hier en daar toch wel wat risico’s op datalekken bestaan die met kleine aanpassingen al snel geminimaliseerd kunnen worden. Margareth heeft dat zeer indringend onderzocht en zeer accuraat blootgelegd. Het adviesrapport is helder en de aanbevolen acties makkelijk uitvoerbaar. Inmiddels heb ik Margareth gevraagd om volgend jaar opnieuw een risico-analyse uit te voeren!”

 

adviseur dataveiligheid

De actualiteit van dataveiligheid en omgaan met privacygevoelige informatie in combinatie met mijn kennis van en ervaring met ICT inrichting en werking van ICT systemen en inrichting en afstemming en gebruik van netwerken en applicaties heeft Welzijnsorganisatie MOvactor, waarvan ook Welzijn Woerden en Welzijn Oudewater deel uitmaken, doen besluiten, mij te vragen om een onderzoek te doen naar de dataveiligheid van de bij alle locaties van MOvactor gebruikte en geïnstalleerde en beheerde ICTsystemen inclusief applicaties en functionaliteiten daarvan. Met name in relatie tot de Wet op de Datalekken en Wet bescherming persoonsgegevens.

Daarbij inbegrepen een inventarisatie van en aanbevelingen over de beveiliging van datalijnen, opslag van gegevens en het gebruik van gegevens op communicatiemiddelen en hardware door medewerkers en vrijwilligers van MOvactor voor wat betreft de bescherming van privacy van persoonsgegevens.

Daarbij heb ik ook aanbevelingen een voorstellen gedaan over privacyreglementen, gebruiksregens en gedrag over het omgaan met privacy gevoelige informatie door medewerkers en vrijwilligers van MOvactor  en het aanscherpen van processen en procedures intern in de organisatie van MOvactor.