AanZet

waarnemend manager  en adviseur ICT

Bij bibliotheek Aanzet in Dordrecht ben ik aanvankelijk gevraagd ter vervanging van de manager Bibliotheken en ondersteuning van het MT in het fusieproces van de bibliotheken A tot Z en bibliotheeknetwerk Zuidholland Zuidoost tot bibliotheek AanZet. Daarmee werd deze bibliotheek de op twee na grootste van Nederland met een groot personeelsbestand en een uitgestrekt werkgebied. De opdracht omvatte de werkzaamheden die nodig waren om voortgang in lopende zaken te houden en ontwikkelingen en werkprocessen in gang te zetten die voortvloeiden uit de fusie en moesten leiden tot eenheid in oa ICT netwerken en de informatie-architectuur en -voorziening en efficiëntere werkprocessen.

Daarna is de opdracht uitgebreid en ben ik gevraagd als manager support a.i. om de nieuwe afdeling support op te zetten en vorm te geven incl. werving en selectie van medewerkers en inclusief het opstarten van processen en afstemmingen in- en extern.