afscheid zonder weg te gaan

Opdrachten zijn er voor om af te ronden. Zo ook  de interim-opdracht bij www.bibliotheekoosterschelde.nl. Mooie opdracht was dat: een deel van de reorganisatie uitvoeren, een nieuwe afdeling Ontwikkeling Producten en Diensten opzetten met drie domeinspecialisten en een team leesconsulenten. En dan mogen meemaken dat die als een speer gaan!  Specialisten die hun taak oppakken en volop met jeugd, jongeren, volwassenen en digitale ontwikkelingen aan de slag gaan. En een team leesconsulenten dat elkaar snel weet te vinden en, nog belangrijker, in het onderwijs succes na succes boekt. Fijn om het vertrouwen te krijgen om dit te doen, en trots op het team dat het zo goed doet. Het geeft een goed gevoel om het dan weer over te dragen aan de manager die er verder mee kan. Dat is afronden en een beetje afscheid nemen.

Een beetje afscheid, want het mooie is dat de relatie met bibliotheek Oosterschelde blijft voor de komende maanden, omdat mijn nieuwe opdracht nu is: het project te leiden voor de introductie en invoering van de plug-in bibliotheek. Als eerste in Zeeland, waar ook stevig bezuinigd moet worden door gemeenten. Maar waar gemeenten ook de bibliotheek niet helemaal willen missen in kernen die te klein zijn om een volwaardige bibliotheek te handhaven. Mooi dat dergelijke beslissingen samen genomen kunnen worden – ook en juist omdat er voor het onderwijs met de Bibliotheek op School en de leesconsulenten een goed aanbod ligt-  en er samen naar een goed alternatief gezocht wordt. Credits voor de bibliotheek die het aangedurfd heeft deze koers in te zetten de afgelopen jaren. Het komende half jaar moet gaan uitwijzen of de nieuwe vorm van bibliotheek-dienstverlening naar tevredenheid van iedereen: gemeente, bibliotheek en last but not least de klanten van de bibliotheek, gerealiseerd kan worden.